Om WWF Verdensnaturfonden

WWF er en af verdens største og mest erfarne uafhængige miljøbevarelsesorganisationer med over fem millioner medlemmer over hele verden og et aktivt globalt netværk i mere end 100 lande.

WWF’s mission er at stoppe forringelsen af jordens naturlige miljø og skabe en fremtid, hvor mennesker lever i harmoni med naturen.

WWF arbejder for dette dels ved at bevare naturens mangfoldighed med fokus på de biologisk rigeste naturtyper på jorden, dels ved at sikre, at naturens ressourcer udnyttes på en bæredygtig måde og endeligt ved at bekæmpe forurening og unødigt forbrug af ressourcer og energi.

WWF blev oprettet i 1961 for at beskytte vilde dyr, der var tæt på at blive udryddet. Den danske afdeling WWF Verdensnaturfonden blev oprettet i 1972. I dag er WWF verdens største og mest indflydelsesrige miljøorganisation, der arbejder for at bevare natur og miljø.
 

WWF i tal

Hvad går pengene til?

At sikre naturen som livsgrundlag for mennesker og dyr, er en opgave med mange facetter. 

Yngleprogrammer for truede dyrearter er vigtigt, men det er mindst lige så vigtigt at sikre, at dyrenene også har et sted at leve. Og hvis skovene og havene skal beskyttes, skal de lokale først kunne overleve på anden vis.

Samtidig har erhvervslivet og politikerne en afgørende rolle i at sikre, at ressourcerne udnyttes på bæredygtig og forsvarlig vis, og i sidste ende har du et ansvar for at efterspørge de bæredygtigt producerede varer.

Alle disse facetter er, hvad WWF Verdensnaturfonden bruger sin tid - og dine penge på.

Vi er ude i naturen blandt tigre og tunfisk, og vi starter udviklingsprojekter, så de lokale kan tjene penge uden at gøre skade på naturen. Vi hjælper (og nogle gange presser) virksomheder med at gøre produktionen og driften bæredygtig, og vi påvirker politikerne til en miljøvenlig lovgivning.

Og vi oplyser dig, så du kan træffe de rigtige valg nede i supermarkedet - og dermed påvirke hele kæden i en bæredygtig retning.

At redde planeten er et langt sejt træk. Vi kan ikke gøre det alene.

For at vi kan levere den bedste indsats nu og i fremtiden, går en del af bidragene til fortsat at skaffe bidrag fra medlemmer samt oplyse om tilstanden på vores planet.

En mindre del af dit bidrag går til at drive organisationen.

Resten, og det er langt den største del, går til det egentlige formål. Så når du giver én krone til WWF, går der 13 øre til støttefunktioner. Dette tal forventer vi vil falde til 10 øre næste år. Mens der går 17 øre til at få flere medlemmer og dermed flere penge at gøre godt med derude.

Der er således hele 70 øre af den donerede krone tilbage til selve indsatsen og formålet (jf. 2012/13 regnskabet).